TB.Thẩm Mỹ
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
GHẾ NHÂN VIÊN SPA PHONG CÁCH WB-3641

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 0 tháng

-

550.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T12

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

220.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T09

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

240.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T05

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

540.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T04

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

550.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T02

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

670.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T10

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

870.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T13A

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

870.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T03

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

670.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T11

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

240.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T08

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

520.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T06

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

470.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T16B

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

700.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T14

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

740.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T16A

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

740.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T15

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

740.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T13B

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

850.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T07

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

200.000đ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ QUẦY BAR VN-T01

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

670.000đ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: kios 5 ,334 Tô Hiến Thành, P.14 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc