Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
GIƯỜNG CHĂM SÓC ĐIỆN ACARE HCB-K3011

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 24 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG CHĂM SÓC ĐIỆN ACARE HCB-DL31

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 24 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG KHÁM SẢN ACARE HCB-04LY

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 24 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG SẢN ACARE HCB-04LY

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 24 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG CHĂM SÓC ĐIỆN ACARE HCB-M0032G

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 24 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG CHĂM SÓC ĐIỆN ACARE HCB-8332

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 24 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG CHĂM SÓC ĐIỆN ACARE HCB-M340R

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 24 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG ĐIỆN ACARE HCB-7001N

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 24 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG ĐIỆN NGHIÊNG ACARE HCB-5212

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 24 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG ĐIỆN NGHIÊNG ACARE HCB-9433

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG ĐIỆN NGHIÊNG ACARE HCB-C08

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 24 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG CHĂM SÓC ĐIỆN ACARE HCB-9433HA

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 24 tháng

33.900.000 đ

33.500.000đ

 giảm giá -1.2 % 

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG CHĂM SÓC ĐIỆN ACARE HCB-9433 TRENDELENBURG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 24 tháng

-

33.500.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG CHĂM SÓC ĐIỆN ACARE HCB-8332 EURO

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 36 tháng

42.200.000 đ

42.000.000đ

 giảm giá -0.5 % 

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG CHĂM SÓC ĐIỆN ACARE HCB-8332

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 24 tháng

34.000.000 đ

34.000.000đ

 giảm giá -0 % 

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG CHĂM SÓC ĐIỆN ACARE HCB-9433 CHÂU ÂU

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 24 tháng

108.000.000 đ

108.000.000đ

 giảm giá -0 % 

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG CHĂM SÓC ĐIỆN ACARE 3433HCW- CHÂU ÂU

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 24 tháng

81.500.000 đ

81.500.000đ

 giảm giá -0 % 

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: kios 5 ,334 Tô Hiến Thành, P.14 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc