TB.Thẩm Mỹ
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
GIƯỜNG GỘI WB-3565

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI WB-3572

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT19

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

1.850.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT18

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

2.600.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT17

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

3.250.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT16

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

2.550.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT15

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

2.150.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT14

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

2.870.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT13

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

1.970.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT12

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

2.350.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT11

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

2.350.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT10

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

3.150.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT09

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

2.070.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT08

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

1.570.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT07

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

1.750.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT06

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 12 tháng

-

2.800.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT05

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

3.850.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT04

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

2.760.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT03

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 12 tháng

-

3.300.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT02

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

2.850.000đ

Chi tiết Đặt mua

GIƯỜNG GỘI INOX VN-IT01

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

3.850.000đ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc