Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
Kính hiển vi hai mắtOlympus CX23

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

-

29.900.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI XPERT SL40

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

84.000.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI XPERT SL45

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

100.530.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI B352A

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 12 tháng

-

15.610.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI B-192

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 12 tháng

-

11.865.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI LAB-10

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

8.000.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI HAI MẮT XZT-107

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

6.700.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI LABOMED

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN SOI NỔI BA MẮT ĐIỀU CHỈNH LIÊN TỤC OPTIMA ZM 160AT

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 12 tháng

-

21.912.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN SOI NỔI HAI MẮT ĐIỀU CHỈNH LIÊN TỤC OPTIMA ZM 160A

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 12 tháng

-

17.490.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN SOI NỔI BA MẮT ĐIỀU CHỈNH LIÊN TỤC OPTIMA ZM 150AT

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 12 tháng

-

16.896.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN SOI NỔI HAI MẮT ĐIỀU CHỈNH LIÊN TỤC OPTIMA ZM 150A

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 12 tháng

-

15.048.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN SOI NỔI OPTIMA ST-604

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 12 tháng

-

8.052.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN SOI NỔI OPTIMA DZM-2

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 12 tháng

-

25.872.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN SOI NỔI OPTIMA

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 12 tháng

-

11.484.000đ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI HUỲNH QUANG LABOMED Lx400

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI LABOMED Luxeo 2S

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI LABOMED Luxeo 4Z

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI KĨ THUẬT SỐ Luxeo 4D

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT LABOMED CxL

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT LABOMED Lx400

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT SÁNG LED LABOMED Lx400

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI 3 MẮT LABOMED CxL

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI 3 MẮT LABOMED Lx400

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI SOI TỬ CUNG Prima GN

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT Prima ENT

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT MẮT Prima OPH

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT NHA Prima DNT

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc