Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP VI TÍNH SPIROMASTER PC-10

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP ST-150

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXY BẢO HOÀ TRONG MÁU 34

Hãng sản xuất: AOLIKE

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXY BẢO HOÀ TRONG MÁU 900

Hãng sản xuất: AOLIKE

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy đo chức năng hô hấp MINISPIR® (MIR – Ý)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy đo chức năng hô hấp SPIROLAB II (MIR – Ý)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy đo chức năng hô hấp SPIROLAB III (MIR - Ý)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy đo chức năng hô hấp SPIROBANK G (MIR - Ý)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO SpO2 MD-300C2

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Phế Dung Kế Pulmo Gain

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Phế Dung Kế Pulmo Vol

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Phế Dung Kế Pulmo Lift 400250/01

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Phế Dung Kế Pulmo Lift 400250

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy đo SpO2 H-100B

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO OXY TRONG MÁU ĐỂ BÀN BPM-200

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc