Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
Máy đo đường huyết ON-CALL ADVANCED

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 36 tháng

1.750.000 đ

1.550.000đ

 giảm giá -11.4 % 

Chi tiết Đặt mua

Que thử đường huyết Omron

Hãng sản xuất: Colway

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 0 tháng

-

250.000đ

Chi tiết Đặt mua

Máy đo đường huyết On-Call Vivid

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

1.900.000đ

Chi tiết Đặt mua

Kim lấy máu máy Coaguchek XS

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đức

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Que đo độ đông máu Coaguchek XS (2x24 que)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đức

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Que đo độ đông máu Coaguchek XS (24 que)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đức

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Que đo độ đông máu Coaguchek XS (6 que)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đức

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy đo đường huyết Medismart Sapphire

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy đo đường huyết

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT ACON ON-CALL PLATIUM

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: MỸ

Bảo hành: 36 tháng

1.800.000 đ

1.400.000đ

 giảm giá -22.2 % 

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT ACON ON-CALL EZ II

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: MỸ

Bảo hành: 36 tháng

950.000 đ

750.000đ

 giảm giá -21.1 % 

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT ONETOUCH ULTRA EASY

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: MỸ

Bảo hành: 36 tháng

-

1.400.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT EASY GLUCO

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Bảo hành: 0 tháng

-

190.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT MICROLIFE MGR 100

Hãng sản xuất: AirSep

Xuất xứ: THUỴ SỸ

Bảo hành: 0 tháng

-

190.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT CLEVER CHECK TD 4230

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

190.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ACON ON-CALL PLATIUM

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

260.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ACON ON-CALL PLUS

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

220.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ACON ON-CALL EZII

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

220.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT OMRON HGM - 111

Hãng sản xuất: Colway

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 0 tháng

-

220.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT OMRON HGM - 112

Hãng sản xuất: Colway

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 0 tháng

-

280.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ONETOUH HORIZON

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

120.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ONETOUCH SELECT SIMPLE

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

120.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ONETOUCH ULTRA

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Germany

Bảo hành: 0 tháng

-

290.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ACCUCHECK ACTIVE 50 QUE

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Germany

Bảo hành: 0 tháng

-

330.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ACCUCHECK ACTIVE 25 QUE

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Germany

Bảo hành: 0 tháng

-

230.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ACCUCHECK ADVANTAGE 50 QUE

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Germany

Bảo hành: 0 tháng

-

560.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ACCUCHECK PERFORMA 50 QUE

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Germany

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ACCUCHECK ADVANTAGE 25 QUE

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Germany

Bảo hành: 0 tháng

-

320.000đ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc