SP Khác
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
MÁY ĐO PH EXTECH PH220-S

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH EXTECH EX800

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH BENCHTOP BP3001

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH EXTECH 341350A-P

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH EXTECH PH300

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

989.877.720đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH EXTECH Oyster-15

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

989.877.720đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH SCHOTT Lab 860

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Germany

Bảo hành: 0 tháng

-

22.885.500đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH EXTECH DO610

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

9.000.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH ĐỂ BÀN HANNA HI 2211

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

8.800.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH / ORP / Extech SDL100

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

8.350.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH HANNY HI 99161

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 0 tháng

-

8.150.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH MARTINI Mi-105

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

8.000.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH ĐỂ BÀN HANNA HI 2210

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH MARTINI MI-106

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

7.700.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH HI 8424

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH AMPROBE WT-80 PH

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

7.030.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH NƯỚC THẢI HANNA HI-991001

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

6.800.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH EXTECH 407228

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

6.070.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH EXTECH PH150-C

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH Hanna HI 8314

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 0 tháng

-

5.130.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH HANNA BL 931700

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 0 tháng

-

4.400.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH Milwaukee SM102

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

4.320.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH HANNA BL 981411

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

3.500.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH HANNA HI 98129

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Iralia

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH MAURITIUS pH58

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO pH VÀ mV LUTRON PH-208

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

3.230.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO PH EXTECH PH110

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

2.300.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐO ĐỘ PH CẦM TAY PH100

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: kios 5 ,334 Tô Hiến Thành, P.14 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc