Y Tế Gia Đình

Xe lăn(59)

Xe lăn (59)

Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
HỆ THỐNG KÉO GIÃN KTS 2 NGƯỜI SST-300 -HÀN QUỐC

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG KÉO GIÃN KTS 1 NGƯỜI SST-100 -HQ

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG KỸ THUẬT SỐ SST-300 (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU DÒNG GIAO THOA STI-500 (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY PHỤC HỒI KHỚP CHÂN CPS-2000 (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY PHỤC HỒI KHỚP CHÂN CPS-1000 (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐIỆN PHÂN PM-606 (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG SST-100 (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ ST-10A (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU ĐIỆN TẦN SỐ THẤP STT-100 (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU ĐIỆN TẦN SÔ THẤP STT-150 (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU ĐIỆN TẦN SỐ THẤP STT-300 (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU ĐIỆN TẦN SỐ THẤP STT-500 (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TẬP TAY CHÂN MC-1, MC-2, MC-3 (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TẬP TAY ĐA CHỨC NĂNG G-7 (STRATEK – HÀN QUỐC)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy kích thích điện Twin-up T7

Hãng sản xuất: Pari

Xuất xứ:

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe đạp tập thể dục XBIKE

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

2.800.000đ

Chi tiết Đặt mua

AB DOER TWIST

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

1.500.000đ

Chi tiết Đặt mua

MÁY LASER TRỊ LIỆU KỸ THUẬT SỐ STL – 101

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐIỆN PHÂN PM-606 - Stratek HÀN QUỐC

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY NÉN KHÍ TRỊ LIỆU PM - 808 Stratek - HÀN QUỐC

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU VI SÓNG STM-1000

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐIỀU TRỊ VI SÓNG STM-900

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU CAO TẦN STR-1000

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU TRUNG TẦN KẾT HỢP THẤP TẦN MSS-100

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU ĐIỆN KỸ THUẬT SỐ EST-1000 STRATEK- HÀN QUỐC

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU DÒNG GIAO THOA (I.C.T) - STI 500

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU DÒNG GIAO THOA STI-300 -HÀN QUỐC

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc