Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
TỦ SẤY 5 PHIM

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 0 tháng

-

1.800.000đ

Chi tiết Đặt mua

BÌA TĂNG QUANG

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 12 tháng

-

3.600.000đ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN ĐỌC 02 PHIM CITI SCANNER

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 36 tháng

-

1.150.000đ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN ĐỌC 01 PHIM CITI SCANNER

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 36 tháng

-

850.000đ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN ĐỌC 01 PHIM XQ

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 36 tháng

-

850.000đ

Chi tiết Đặt mua

PHIM X-QUANG PRIMAX

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Germany

Bảo hành: 36 tháng

-

746.000đ

Chi tiết Đặt mua

PHIM X-QUANG CEA

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Bỉ

Bảo hành: 36 tháng

-

746.000đ

Chi tiết Đặt mua

PHIM X-QUANG RETINA

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 36 tháng

-

746.000đ

Chi tiết Đặt mua

PHIM X-QUANG FUJIFILM

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 36 tháng

-

798.000đ

Chi tiết Đặt mua

THUỐC RỬA PHIM RETINA DEVELOPER AUTO PHA 20L

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Germany

Bảo hành: 36 tháng

-

640.000đ

Chi tiết Đặt mua

THUỐC RỬA PHIM RETINA FIXER AUTO PHA 20L

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Germany

Bảo hành: 36 tháng

-

530.000đ

Chi tiết Đặt mua

THUỐC RỬA PHIM FUJI DEVELOPER AUTO PHA 20L

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 36 tháng

-

1.076.000đ

Chi tiết Đặt mua

THUỐC RỬA PHIM FUJI FIXER AUTO PHA 20L

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 36 tháng

-

1.170.000đ

Chi tiết Đặt mua

Đèn đọc phim CT

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN ĐỌC PHIM XQUANG

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY RỬA PHIM X-QUANG KỸ THUẬT SỐ DRYSTAR 5302

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Bỉ

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY RỬA PHIM X-QUANG ECOMAT 9000

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

X-QUANG NHA X-ERA SMART

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

X-QUANG NHA DENT-NAVI

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

X-QUANG CAO TẦN GXR-82S

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

X-QUANG CAO TẦN GXR-68S

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

X-QUANG CAO TẦN GXR-52S

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

X-QUANG CAO TẦN GXR-40S

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

X-QUANG CAO TẦN GXR-32S

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

X-QUANG KỸ THUẬT SỐ DR GXR-82D

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

X-QUANG KỸ THUẬT SỐ DR GXR-68D

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

X-QUANG KỸ THUẬT SỐ DR GXR-52D

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

X-QUANG KỸ THUẬT SỐ DR GXR-40D

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc