Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
TỦ SẤY 5 PHIM

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 0 tháng

-

1.800.000đ

Chi tiết Đặt mua

BÌA TĂNG QUANG

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 12 tháng

-

3.600.000đ

Chi tiết Đặt mua

Đèn đọc phim CT

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN ĐỌC PHIM XQUANG

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY 10 PHIM

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

3.380.000đ

Chi tiết Đặt mua

ÁO CHÌ - YẾM CHÌ - GĂNG TAY CHÌ

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MŨ CHÌ - KÍNH CHÌ

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THUỐC RỬA PHIM X-QUANG

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

CÁP X-QUANG

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

CÔNG TẮC MÁY - DIOD MÁY X-QUANG 100 ~ 500mA

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH CHÌ - BỘ CHỮ CHÌ

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn đọc phim XD3-3.5 / 100

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn đọc phim XD4-2.9 / 100

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn đọc phim XD6-1.1, 3.5 / 100

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn đọc phim XD51-20,40/100&125

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn đọc phim XD52-30, 50 /125&150

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn đọc phim XD55-10, 27 /100&125

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn đọc phim XD7-1.05/35

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GIÁ TREO KÍNH - CASETTES

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn đọc phim Deawong HSVB-1L / HSVB-2L

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn đọc phim Deawong LD-11A / LD-12A

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn Đọc 01/02/04 phim X-quang

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: kios 5 ,334 Tô Hiến Thành, P.14 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc