Y Tế Gia Đình

Xe lăn(59)

Xe lăn (59)

Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
Ống nghe Littmann Master Cardiology 2160

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 36 tháng

-

5.400.000đ

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman sơ sinh Xanh Carribean 2124

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.600.000 đ

2.250.000đ

 giảm giá -13.5 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman sơ sinh Đỏ 2114R

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.650.000 đ

2.250.000đ

 giảm giá -15.1 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman sơ sinh Đen 2114

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.650.000 đ

2.250.000đ

 giảm giá -15.1 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Nhi Xanh Carribean 2119

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.650.000 đ

2.250.000đ

 giảm giá -15.1 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Nhi Đỏ 2113R

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.600.000 đ

2.250.000đ

 giảm giá -13.5 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Nhi Đen 2113

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.600.000 đ

2.250.000đ

 giảm giá -13.5 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Classic II S.E Đỏ Burg 2211

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.400.000 đ

2.100.000đ

 giảm giá -12.5 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Classic II S.E Xanh Carribean 2206

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.400.000 đ

2.100.000đ

 giảm giá -12.5 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Classic II S.E Xanh Navy 2205

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 36 tháng

2.400.000 đ

2.100.000đ

 giảm giá -12.5 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Classic II S.E Xám 2203

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.400.000 đ

2.100.000đ

 giảm giá -12.5 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Classic II S.E Rasb 2210

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.400.000 đ

2.100.000đ

 giảm giá -12.5 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Classic II S.E Tím 2209

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.400.000 đ

2.100.000đ

 giảm giá -12.5 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Classic II S.E Xanh lá 2208

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.400.000 đ

2.100.000đ

 giảm giá -12.5 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman M.Classic Xanh Navy 2147

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.800.000 đ

2.650.000đ

 giảm giá -5.4 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman M.Classic Đỏ Burg 2146

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.800.000 đ

2.650.000đ

 giảm giá -5.4 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman M.Classic Đen 2144L

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

-

5.400.000đ

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman M.Classic Tím 2143

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

2.800.000 đ

2.650.000đ

 giảm giá -5.4 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Cardio III Xanh Hunt 3134

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 36 tháng

4.800.000 đ

4.400.000đ

 giảm giá -8.3 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Cardio III Xanh Navy 3130

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Mỹ

Bảo hành: 36 tháng

4.800.000 đ

4.400.000đ

 giảm giá -8.3 % 

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman M.Cardio Xanh Hunt 2165

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

-

5.400.000đ

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman M.Cardio Xanh Navy 2164

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

-

5.400.000đ

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman M.Cardio Đỏ Burg 2163

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 36 tháng

-

5.400.000đ

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman M.Cardio Đen 2160

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 24 tháng

-

5.400.000đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG NGHE LITTMANN 2 MẶT

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

2.250.000đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG NGHE LITTMANN 1 MẶT

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 36 tháng

-

2.100.000đ

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Cardio III Đen 3128

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 36 tháng

-

4.400.000đ

Chi tiết Đặt mua

Ống nghe Littman Cardio III Đỏ Burg 3129

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 36 tháng

-

4.400.000đ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: kios 5 ,334 Tô Hiến Thành, P.14 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc