Máy De Oro 1550 nm Erbium & 1927 nm Thulium Điều Trị Sắc Tố Da, Nhăn, Rạng Nứt Bụng, Không Xâm Lấn

1 đánh giá
Máy De Oro 1550 nm Erbium & 1927 nm Thulium Điều Trị Sắc Tố Da, Nhăn, Rạng Nứt Bụng, Không Xâm Lấn

Còn hàng

Máy De Oro  
1550 nm Erbium & 1927 nm Thulium
Điều Trị Sắc Tố Da, Nhăn, 
Rạng Nứt Bụng, Không Xâm Lấn
 

{{ errors }}

Đánh giá của bạn

Xem thêm