Vật Tư Tiêu Hao
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
QUE THỬ NƯỚC TIỂU 11TS - URISCREEN

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: ĐỨC

Bảo hành: 0 tháng

-

660.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ NƯỚC TIỂU 10TS - COMBUTEST 10

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐỨC

Bảo hành: 36 tháng

-

600.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ NƯỚC TIỂU 11TS - URITEST 11A

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: ANH

Bảo hành: 36 tháng

-

312.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ NƯỚC TIỂU URITEST

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Mỹ

Bảo hành: 36 tháng

-

65.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ NƯỚC TIỂU 3TS - 10TS - 11TS MISSION

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 36 tháng

-

114.000đ

Chi tiết Đặt mua

Que thử nước tiểu 3, 10, 11 thông số Mission URS-3, URS-10, URS-11

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S.A

Bảo hành: 36 tháng

-

185.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ NƯỚC TIỂU 10TS - TECO

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 36 tháng

198.000 đ

185.000đ

 giảm giá -6.6 % 

Chi tiết Đặt mua

Bút thử thai Abon

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: USA

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG EDTA HBA (MÀU XANH)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

83đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG SERUM HBA (MÀU ĐỎ)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

83đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG EDTA HTM ( MÀU XANH)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

1.100đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG SERUM HTM ( MÀU ĐỎ)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

1.100đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG HEPARIN ( MÀU ĐEN)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

1.100đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG CITRAT ( MÀU XANH LÁ)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

1.100đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG CHIMILY ( MÀU XÁM)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

1.100đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ KHÁNG NGUYÊN BÀO - CEA

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

18.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ UNG THƯ GAN - AFP

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

18.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN - PSA

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

18.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ VIÊM GAN A - HAV IGM

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

36.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ THAI

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

1.800đ

Chi tiết Đặt mua

TEST RỤNG TRỨNG 3 MM

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

5.400đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ BỒ ĐÀ THC

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

16.800đ

Chi tiết Đặt mua

TEST CHUẨN ĐOÁN NHANH HÃNG ABON TEST AMPHETAMINE

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

16.800đ

Chi tiết Đặt mua

TEST CHUẨN ĐOÁN NHANH HÃNG ABON TEST METHAMPHETAMINE

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

16.800đ

Chi tiết Đặt mua

TEST CHUẨN ĐOÁN NHANH HÃNG ABON TEST HEROIN

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

9.600đ

Chi tiết Đặt mua

TEST CEA - TẦM SOÁT UNG THƯ

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

36.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST PSA - THỬ UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

33.600đ

Chi tiết Đặt mua

TEST FOB - MÁU ẨN TRONG PHÂN (UT ĐẠI TRÀNG)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

33.600đ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc