Vật Tư Tiêu Hao
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
Que thử nước tiểu 3, 10, 11 thông số Mission URS-3, URS-10, URS-11

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S.A

Bảo hành: 36 tháng

-

185.000đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG EDTA HBA (MÀU XANH)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

83đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG SERUM HBA (MÀU ĐỎ)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

83đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG EDTA HTM ( MÀU XANH)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

1.100đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG SERUM HTM ( MÀU ĐỎ)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

1.100đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG HEPARIN ( MÀU ĐEN)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

1.100đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG CITRAT ( MÀU XANH LÁ)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

1.100đ

Chi tiết Đặt mua

ỐNG CHIMILY ( MÀU XÁM)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

1.100đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ KHÁNG NGUYÊN BÀO - CEA

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

18.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ UNG THƯ GAN - AFP

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

18.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN - PSA

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

18.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ VIÊM GAN A - HAV IGM

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

36.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ THAI

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

1.800đ

Chi tiết Đặt mua

TEST RỤNG TRỨNG 3 MM

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

5.400đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ BỒ ĐÀ THC

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

16.800đ

Chi tiết Đặt mua

TEST CHUẨN ĐOÁN NHANH HÃNG ABON TEST AMPHETAMINE

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

16.800đ

Chi tiết Đặt mua

TEST CHUẨN ĐOÁN NHANH HÃNG ABON TEST METHAMPHETAMINE

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

16.800đ

Chi tiết Đặt mua

TEST CHUẨN ĐOÁN NHANH HÃNG ABON TEST HEROIN

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

9.600đ

Chi tiết Đặt mua

TEST CEA - TẦM SOÁT UNG THƯ

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

36.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST PSA - THỬ UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

33.600đ

Chi tiết Đặt mua

TEST FOB - MÁU ẨN TRONG PHÂN (UT ĐẠI TRÀNG)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

33.600đ

Chi tiết Đặt mua

TEST RUBELLA IgM, KHAY ( CASSET)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

54.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST TROPOMIN - THỬ NHỒI MÁU CƠ TIM

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

48.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST THỬ SỐT HUYẾT DENGUE IgG, IgM, KHAY (CASSET)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

54.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST CHUẨN ĐOÁN NHANH HÃNG ABON TEST THỬ SỐT RÉT - MALARIA Pf/PAN, KHAY (CASSET)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

45.600đ

Chi tiết Đặt mua

TEST CHUẨN ĐOÁN NHANH HÃNG ABON TEST H.PYLORI KHÁNG NGUYÊN, MẪU PHÂN, AG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

66.000đ

Chi tiết Đặt mua

TEST CHUẨN ĐOÁN NHANH HÃNG ABON TEST H.PYLORI KHÁNG THỂ AB

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

26.400đ

Chi tiết Đặt mua

TEST CHUẨN ĐOÁN NHANH HÃNG ABON TEST THỬ LAO - TB

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

34.800đ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc