Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
MÁY NỘI SOI TMH: MB - 150N

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Hệ thống nội soi NET-270

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Hệ thống nội soi DHS-104T

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

DÂY VIDEO SOI DẠ DÀY/VIDEO GASTROSCOPE VG350

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BỘ NỘI SOI DẠ DÀY- TÁ TRÀNG - CV 200 - Nhật Bản

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Nhật Bản

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BỘ GẮP DỊ VẬT TỬ CUNG BẰNG ĐIỆN

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BỘ GẮP DỊ VẬT THỰC QUẢN SD - 5

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍNH SOI TAI MŨI HỌNG

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BỘ NỘI SOI ỐNG MẬT CHS - 2

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ NỘI SOI XS-30

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ NỘI SOI SCH-2

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BỘ NỘI SOI ĐẠI TRÀNG YXJ-3

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ NỘI SOI XC-1300

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ NỘI SOI HK-162S

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BỘ NỘI SOI CHUẨN ĐOÁN TAI - MŨI - HỌNG

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ NỘI SOI EVT-2

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ NỘI SOI PL-300

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ NỘI SOI SP-14A

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐẦU NỐI CHO NỘI SOI MỀM P7102

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ NỘI SOI T5010 / T5020 / T5012 / T5021

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

NỘI SOI Ổ BỤNG FQ-3

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY BƠM KHÍ CO2 HK-3000

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BỘ DỤNG CỤ MỔ NỔI SOI SD-5

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

PHỤ KIỆN DỤNG CỤ NỘI SOI

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ NỘI SOI GL-300

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

CẮT DỊ VẬT TỬ CUNG

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ NỘI SOI CỨNG,MỀM CT-300

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: kios 5 ,334 Tô Hiến Thành, P.14 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc