Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
Đèn tiểu phẩu công nghệ Led

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

700.000đ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ TREO TRẦN (1+1) BÓNG 230000W MODEL LUXLINE 2750

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: THỔ NHĨ KỲ

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 BÓNG 160000W MODEL LUXLINE 1700

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: THỔ NHĨ KỲ

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED 130,000 LUX - L 2750 - MỸ

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ ZC-2450

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ KL01L.I / KL01L.II

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ 734 / L734 / L734-II

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ 735 / L735 / L735-II

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 12 tháng

-

8.500.000đ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ L2000-6 / L-2000-6-II

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ L-2000 6+3-II

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ L-7412 / L-7412-II

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ SL-1082 / SL-1193

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

-

6.000.000đ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ 50.000 LUX JSL 160D

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

ĐÈN MỔ TÍCH ĐIỆN L2000-3E/L734E/L735E

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn mổ JSL 2001 - 3

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn mổ 4 bóng 70.000 LUX JSL 2001 - 4D

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn mổ treo trần JSL 2001 - 6+3

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn mổ 1 bóng L-751

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn mổ JS-202

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn tiểu phẫu MEDILED

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn tiểu phẫu ánh sáng lạnh

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn công nghệ LED

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn mổ 2 nhánh JS-009

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn mổ 5 bóng JS-011

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

-

94.500.000đ

Chi tiết Đặt mua

Đèn mổ 9 bóng L739

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn mổ L2000-3E/L734E/L735E

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn mổ SLG-101C

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Đèn mổ ST-led 70

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc