Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
MÁY XÔNG KHÍ DUNG NEW SPEEDYMED

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Itila

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

DÂY NỘI SOI TAI - MŨI - HỌNG PENTAX

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy xông khí dung Cami CLINEB

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Italy

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY XÔNG KHÍ DUNG BẰNG SÓNG SIÊU ÂM COMFORT 2000 KU-400

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Japan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ NHA EYECIA

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG SOI TAI MŨI HỌNG INV-150

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG SOI TAI MŨI HỌNG INV-250

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TMH INC-5000

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GHẾ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TMH INC-3000

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BÀN KHÂM VÀ ĐIỀU TRỊ TMH INU-5500

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BÀN KHÂM VÀ ĐIỀU TRỊ TMH INU-5000

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BÀN KHÂM VÀ ĐIỀU TRỊ TMH INU-3500

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BÀN KHÂM VÀ ĐIỀU TRỊ TMH INU-3000

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY XÔNG KHÍ DUNG COMFORT 2000 KU-400

Hãng sản xuất: DigiO2

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy nội soi tai mũi họng

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy xông mũi họng DigiO2 Breeze Nebulizer

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy xông mũi họng Philips Respironics Pro

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy xông mũi họng Philips Sami the Seal

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy xông mũi họng Philips Respironics Innospire Elegance

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy xông mũi họng INQUA NEB PLUS MINI

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Germany

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy xông khí dung Scala KN-9330

Hãng sản xuất: DigiO2

Xuất xứ: Germany

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Máy xông khí dung Bremed BD5002

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Italy

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Hệ thống nội soi NET-270

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Hệ thống nội soi DHS-104T

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY XÔNG KHÍ DUNG Eco-Star

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY XÔNG KHÍ DUNG MobiNeb

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY XÔNG KHÍ DUNG Clineb

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Italia

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY XÔNG MŨI HỌNG NÉN KHÍ NE-C900

Hãng sản xuất: Colway

Xuất xứ: Japanese

Bảo hành: 24 tháng

6.300.000 đ

4.650.000đ

 giảm giá -26.2 % 

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: kios 5 ,334 Tô Hiến Thành, P.14 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc