Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
Nồi hấp tiệt trùng AS-2201

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi hấp tiệt trùng YX-280A

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY HẤP DỤNG CỤ BS 1836

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HY-300SV Auto drain

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HY-300SV manual drain

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG Model HY-300S (I)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG Model HY-260S (II)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trung ModelHY-260S (I)

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trung Model HY- 230S

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng Tự Động 50 Lít - Sturdy Đài Loan - SA-300VFA

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng Chân Không Tự Động 50 Lít - Sturdy Đài Loan - SA-300VMA

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng LAB 50 Lít - Sturdy Đài Loan - SA-300VL

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng POLEAX 16 Lít - Sturdy Đài Loan - SA-232

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng POLEAX 16 Lít - Sturdy Đài Loan - SA-232V

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng POLEAX 16 Lít - Sturdy Đài Loan - SA-232X

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng Chân Không Tự Động 40 Lít - Sturdy Đài Loan - SA-300MA

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng Chân Không Tự Động 24 Lít - Sturdy Đài Loan - SA-260MA

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng Chân Không Tự Động 16 Lít - Sturdy Đài Loan - SA-230MA

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng Dạng Đứng - SA-300VL

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng Dạng Nằm 196 Lít Sturdy Đài Loan

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng Dạng Nằm 143 Lít Sturdy Đài Loan

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng Dạng Đứng 50 Lít - Sturdy Đài Loan

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng 24 Lít Sturdy Đài Loan SA-260FA

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Nồi Hấp Tiệt Trùng 16 Lít Sturdy Đài Loan

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc