Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
Tủ ấm lắc 3031

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC BẰNG QUẠT DSI-3000DF

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC BẰNG QUẠT DSI-1500DF

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC BẰNG QUẠT DSI-800DF

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC BẰNG QUẠT DSO-3000DF

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC BẰNG QUẠT DSO-1500DF

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC BẰNG QUẠT DS0-300DF

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY ĐIỆN YCO-010

Hãng sản xuất: Gemmy

Xuất xứ:

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY ĐIỆN YCO-N01

Hãng sản xuất: Gemmy

Xuất xứ:

Bảo hành: 12 tháng

-

31.750.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY CHỈ KIM 42 LÍT 101-0

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 6 tháng

-

4.400.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY CHỈ KIM 70 LÍT 101-1

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

-

4.700.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY CHỈ KIM 136 LÍT 101-2

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 6 tháng

-

6.000.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY CHỈ KIM 225 LÍT 101-3

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 6 tháng

-

8.800.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY CHỈ KIM 640 LÍT 101-4

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

-

21.500.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY HIỆN SỐ 42 LÍT 101-0A

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

-

5.200.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY HIỆN SỐ 70 LÍT 101-1A

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

-

5.600.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY HIỆN SỐ 136 LÍT 101-2A

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

-

6.900.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY HIỆN SỐ 225 LÍT 101-3A

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

-

8.800.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY HIỆN SỐ 640 LÍT 101-4A

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

-

63.300.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 230 LÍT 876-2

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

-

62.100.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 44 LÍT 876A-1

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

-

20.200.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC BẰNG QUẠT DS0-800DF

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC BẰNG QUẠT DS0-500DF

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

24.650.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN DSO-1500D

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

26.124.000đ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN DS0-500D

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN DS0-300D

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

15.500.000 đ

15.500.000đ

 giảm giá -0 % 

Chi tiết Đặt mua

TỦ SẤY YCO-010

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

18.500.000 đ

18.500.000đ

 giảm giá -0 % 

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc