Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
Gường kéo cột sống Nhật Bản

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG VÀ CỔ, MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG EUROTRACK

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Ý

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG THẾ HỆ MỚI - CHATTANOOGA EL-04

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Mexico

Bảo hành: 12 tháng

168.000.000 đ

168.000.000đ

 giảm giá -0 % 

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG - TRITION - DTS

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG - TRITON-4749

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

168.000.000 đ

168.000.000đ

 giảm giá -0 % 

Chi tiết Đặt mua

MÁY VI SÓNG ĐIỀU TRỊ STM - 1000

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY VI SÓNG ĐIỀU TRỊ STM - 1000

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY ĐIỆN CHÂM STN-110 / STN 111

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY LASER TRỊ LIỆU STL-105

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ ST-50L

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU ĐIỆN CAO TẦN STR – 1000 / STR - 500

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU ĐIỆN – SIÊU ÂM ELS-100

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU ĐIỆN TẦN SÔ THẤP PMT-550

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU ĐIỆN TẦN SỐ THẤP STT – 150

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU BẰNG DÒNG GIAO THOA PMI-550

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU DÒNG GIAO THOA STI-300

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU DÒNG GIAO THOA STI-500/STI 500B

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU TẦN SỐ THẤP PM-707

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY VI SÓNG ĐIỀU TRỊ STM – 900 / STM - 1000

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Korea

Bảo hành: 12 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ SIÊU AM DIEU TRI UT-07

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ TỪ LASER BÁN DẪN QUANG TRỊ LIỆU 2 BƯỚC SÓNG M396A

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆU TẦN SỐ THẤP M300

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU TRUNG TẦN BA-2008-II

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

New E_Light ( Chuyên Triệt lông)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Thiết bị Laser Nd Yag Q-Switch HS - 220

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ TẬP VẬN ĐỘNG CHI DƯỚI(GỐI) Optiflex 3 Knee CPM – 2090

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ TẬP VẬN ĐỘNG CHI TRÊN (VAI – TAY) Optiflex S Shoulder CPM – 2029

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BỊ KÍCH THÍCH ĐIỆN 2 KÊNH & ĐO ĐIỆN CƠ Intelect Advanced Stimwith EMG – 2765CS

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc