Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
Gường kéo cột sống Nhật Bản

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG VÀ CỔ, MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG EUROTRACK

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Ý

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG THẾ HỆ MỚI - CHATTANOOGA EL-04

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Mexico

Bảo hành: 12 tháng

168.000.000 đ

168.000.000đ

 giảm giá -0 % 

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG - TRITION - DTS

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG - TRITON-4749

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

168.000.000 đ

168.000.000đ

 giảm giá -0 % 

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ SIÊU AM DIEU TRI UT-07

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ TỪ LASER BÁN DẪN QUANG TRỊ LIỆU 2 BƯỚC SÓNG M396A

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆU TẦN SỐ THẤP M300

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

MÁY TRỊ LIỆU TRUNG TẦN BA-2008-II

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

New E_Light ( Chuyên Triệt lông)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Thiết bị Laser Nd Yag Q-Switch HS - 220

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ TẬP VẬN ĐỘNG CHI DƯỚI(GỐI) Optiflex 3 Knee CPM – 2090

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ TẬP VẬN ĐỘNG CHI TRÊN (VAI – TAY) Optiflex S Shoulder CPM – 2029

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BỊ KÍCH THÍCH ĐIỆN 2 KÊNH & ĐO ĐIỆN CƠ Intelect Advanced Stimwith EMG – 2765CS

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

KÍCH THÍCH ĐIỆN KẾT HỢP SIÊU ÂM & ĐIỆN CƠ Intelect Advanced Combo with EMG– 2762CC

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU 400W Intelect Shortwave – 3814

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ SÓNG XUNG KÍCH TRỊ LIỆU XE ĐẨY Intelect RPW Shockwave – 2074

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Mô hình tiêm truyền Cánh tay tiêm truyền trẻ em LF00958U

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ SÓNG XUNG KÍCH TRỊ LIỆU INTERLECT SHOCL WAVE - 2074

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

630.000.000 đ

630.000.000đ

 giảm giá -0 % 

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG TẬP KHỚP VAI - TAY Optiflex S Shoulder CPM

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU - 100W

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

-

178.000.000đ

Chi tiết Đặt mua

HỆ THỐNG TẬP KHỚP GỐI Optilex 3 Knee CPM

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU - 400W

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

194.500.000 đ

194.500.000đ

 giảm giá -0 % 

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ KÍCH THÍCH ĐIỆN 2 KÊNH - 2777 INTELECT MOBILE STIM

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

62.000.000 đ

58.800.000đ

 giảm giá -5.2 % 

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ LASER BÁN DẪN TRỊ LIỆU - 2779 INTELECT MOBILE LASER

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ - 2776 INTELECT MOBILE UTRASOUND

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

55.000.000 đ

48.300.000đ

 giảm giá -12.2 % 

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ KÍCH THÍCH ĐIỆN - SIÊU ÂM KẾT HỢP - 2778 INTELECT MOBILE COMBO

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

72.000.000 đ

68.000.000đ

 giảm giá -5.6 % 

Chi tiết Đặt mua

THIẾT BỊ KÍCH THÍCH ĐIỆN & ĐO ĐIỆN CƠ INTELECT ADVANCED STIM

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: U.S

Bảo hành: 12 tháng

94.000.000 đ

89.000.000đ

 giảm giá -5.3 % 

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc