Vật Tư Tiêu Hao
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
Endotracheal Tubes With Cuff

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

46.500đ

Chi tiết Đặt mua

Endotracheal Tubes Without Cuff

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

17.500đ

Chi tiết Đặt mua

Disposable Enteral Feeding 1000ML Set

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

33.500đ

Chi tiết Đặt mua

Airway

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

4.800đ

Chi tiết Đặt mua

T-Drainage Tube

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

20.500đ

Chi tiết Đặt mua

1 Way Standard Foley Catheter

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

7.500đ

Chi tiết Đặt mua

Teeth Cushion

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

12.000đ

Chi tiết Đặt mua

2 Way Standard Foley Catheter

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

15.500đ

Chi tiết Đặt mua

3 Way Standard Foley Catheter

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

28.000đ

Chi tiết Đặt mua

Rectal Tube, Pe Bag

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

4.000đ

Chi tiết Đặt mua

Malecot Catheter

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

21.000đ

Chi tiết Đặt mua

Nasal Oxygen Cannula

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

6.500đ

Chi tiết Đặt mua

Nasal Oxygen Cannula (Pediatric)

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

7.500đ

Chi tiết Đặt mua

Suction Catheter

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

2.500đ

Chi tiết Đặt mua

Stomach tube

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

4.000đ

Chi tiết Đặt mua

Tips Rach & Box (200UL, 96 WELLS)

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: China

Bảo hành: 12 tháng

-

126.000đ

Chi tiết Đặt mua

BÓNG KÉO SỎI MẬT

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: THỤY SỸ

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BĂNG CÁ NHÂN EUROMED

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

GẠC TẨM CỒN

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

25.000đ

Chi tiết Đặt mua

BĂNG KEO LỤA SILKTAPE 5*4,5Y

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Châu Á

Bảo hành: 0 tháng

-

22.000đ

Chi tiết Đặt mua

TUÝP ENPENDOFT 1.5

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

300đ

Chi tiết Đặt mua

Băng keo hấp nhiệt trong y tế 3M

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ:

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

BĂNG KEO CÁ NHÂN URGO

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 0 tháng

-

48.000đ

Chi tiết Đặt mua

CÁN DAO MỔ

Hãng sản xuất: ALPK2

Xuất xứ: Viet Nam

Bảo hành: 0 tháng

-

15.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ NƯỚC TIỂU 11TS - URISCREEN

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: ĐỨC

Bảo hành: 0 tháng

-

660.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ NƯỚC TIỂU 10TS - COMBUTEST 10

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: ĐỨC

Bảo hành: 36 tháng

-

600.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ NƯỚC TIỂU 11TS - URITEST 11A

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: ANH

Bảo hành: 36 tháng

-

312.000đ

Chi tiết Đặt mua

QUE THỬ NƯỚC TIỂU URITEST

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Mỹ

Bảo hành: 36 tháng

-

65.000đ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc