Y Tế Chuyên Dụng
Thương hiệu

Thanh Trúc

Xếp theo giá Tăng Giảm
Bàn Ăn Di Động DT38

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Thay Băng, Tiêm Chích Cao Cấp IT3502S

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Thay Băng, Tiêm Chích Cao Cấp IT3500S

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Thay Băng, Tiêm Chích Cao Cấp IT3501S

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Phát Thuốc Cao Cấp MBI 3722

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Điều Dưỡng / Xe Tiêm Chích 2 Mặt Cao Cấp FC3440DXL

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Tiêm Chích Hai Mặt Cao Cấp FC3432DXL

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Y Dụng Cụ Đa Năng 2 Tầng Cao Cấp FC2806

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Y Dụng Cụ Đa Năng 2 Tầng Cao Cấp FC2804

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Y Dụng Cụ Đa Năng 3 Tầng Cao Cấp FC2802

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Y Dụng Cụ Cấp Cứu Cao Cấp MX37EMGP2 (Dùng cho khoa nhi)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Y Dụng Cụ Cấp Cứu Cao Cấp MX37EMGP1 (Dùng cho khoa nhi)

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Y Dụng Cụ Gây Mê Cao Cấp MX34ANE

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Y Dụng Cụ Cấp Cứu Cao Cấp MX31EMG

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Xe Đẩy Y Dụng Cụ Đa Năng Cao Cấp NC3405

Hãng sản xuất: Syro

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

XE ĐẨY THUỐC ACARE NC-264C

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

XE ĐẨY THUỐC ACARE NC-248C

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

XE ĐẨY ACARE NC-316

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

XE ĐẨY ACARE NC-240

Hãng sản xuất:

Xuất xứ: China

Bảo hành: 0 tháng

-

Liên hệ

Chi tiết Đặt mua

Công ty Thiết Bị Y Tế Thanh Trúc là thương hiệu Được Bảo Hộ.
TP. HCM duy nhất tại địa chỉ: 141 Ngô Gia Tự, P.2 Q.10 trực thuộc Công ty Thanh Trúc