Chỉ Má Lúm Đồng Tiền

0 Đánh giá

Dafilon® blue và Dafilon® undyed được chỉ định để đóng vết thương bề mặt và phẫu thuật thẩm mỹ. Dafilon® màu đen được sử dụng cho các mục đích vi phẫu và nhãn khoa.

Còn hàng

Dafilon® là một chỉ khâu đơn sợi tổng hợp không hấp thụ được làm bằng polyme polyamide 6 / 6.6 (nhuộm màu xanh hoặc không nhuộm) hoặc polyamide 6.6 (nhuộm đen). Dafilon® blue và Dafilon® undyed được chỉ định để đóng vết thương bề mặt và phẫu thuật thẩm mỹ.  Dafilon® màu đen được sử dụng cho các mục đích vi phẫu và nhãn khoa.

Ưu điểm

  • Linh hoạt, dễ cầm và buộc
  • Thông suốt qua mô
  • Khả năng tương thích tuyệt vời

Chú thích

Kích thước có sẵn USP 11/0 (0,1 số liệu) đến USP 2 (5 số liệu)

Chỉ định

  • Đóng da (nội, dưới da)
  • Phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo
  • Vi phẫu
  • Phẫu thuật nhãn khoa

Bình luận