Lễ chuyển giao công nghệ máy triệt lông DIODE MIDORI-500

  • 20/10/2023 13:00
  • 102

Lễ chuyển giao công nghệ máy triệt lông DIODE MIDORI-500. Công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc. Triệt Nhanh - Không Đau - Hết Tận Gốc

Một số hình ảnh trong buổi chuyển giao của chúng tôi!

Bình luận